Kapha persoon

Als je een kapha-constitutie hebt en je bent rustig, liefdevol en vergevingsgezind, dan zal jouw dosha zeer waarschijnlijk in evenwicht zijn. Bij de kapha-constitutie horen onder meer een gelijkmatige energie, een groot uithoudingsvermogen, lichaamskracht, langzaam bewegen, ontspannenheid, niet snel uit evenwicht of boos, het langzaam opnemen van informatie, een goed geheugen, verdraagzaamheid, een neiging tot sparen en bezitsdrang, hebzucht, gehechtheid, zelfingenomenheid, behoefte aan veel slaap, iets grondig overwegen alvorens een beslissing te nemen, tevredenheid, invoelingsvermogen, andere mensen respecteren, emotionele troost zoeken in eten, onafhankelijk zijn, geneigd altijd vrede te bewaren.

Kapha-typen kunnen zonder veel moeite op hoge leeftijd nog sterk, gezond en tevreden zijn, mits ze de leef- en eetregels van hun constitutie in acht nemen

Kapha kan uit evenwicht raken door:

- overgewicht waardoor somberheid veroorzaakt wordt

- het eten van te grote hoeveelheden zoet, suiker, zout, vet, gebakken, zwaar voedsel en melkproducten

- stress waarop gereageerd wordt door zich terug te trekken, zich onzeker en ongewenst te voelen

- teveel gehecht zijn en opsparen van bezittingen

- teveel en te lang slapen (geldt ook voor overdag)

- de invloed van kou, vocht of sneeuw

Psychische aanwijzingen van een kapha uit evenwicht:

- geestelijke of lichamelijke traagheid

- dufheid en matheid

- depressie

- overmatige gehechtheid

- het uitstellen van dingen

- het niet kunnen accepteren van verandering

- hebzucht en inhaligheid

- teveel en te lang slapen of zich vaak slaperig voelen

- in bepaalde zaken blijven steken

- bezitterig zijn of willen claimen

Lichamelijke aanwijzingen voor kapha uit evenwicht:

- toename van gewicht

- vette haren en/of huid

- gebrekkige en trage spijsvertering

- geen eetlust

- witte beslagen tong

- witachtige ontlasting

- niet tegen kou en vocht kunnen

- verstopte neusbijholten of een loopneus/dikwijls verkouden

- allergieën/astma

- vochtophoping in de weefsels

- benauwdheid op de borst

- slappe of pijnlijke gewrichten

- suikerziekte

- verhoogd cholesterolgehalte

Bovengenoemde symptomen kunnen ook door andere dosha’s veroorzaakt worden. Dit geldt ook voor de hierna besproken situaties bij pitta en kapha. Een Ayurvedisch practitioner kan je altijd uitsluitsel geven om welke dosha het precies gaat. Bij mensen op leeftijd neemt vata van nature toe, ook als men zelf geen vata- constitutie heeft. Om deze reden kan een vata die uit evenwicht is bij oude mensen vervelende klachten veroorzaken zoals ineenschrompelen, niet meer van eten kunnen genieten, moeite hebben met het verteren van de voeding, pijnlijke botten of zenuwpijnen, het steeds afdwalen van de geest,vergeetachtigheid, slapeloosheid, de ziekte van Parkinson, hoge bloeddruk. Hierbij moet opgemerkt worden dat de hogere leeftijd niet debet is aan deze klachten maar aan een onevenwichtigheid van de vata-dosha. Deze dient dan ook aangepakt te worden om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen